ЗГЛОБНА СПОЈКА ЗА СТОЛБ СО РАКОХФАТ

Опис

Зглобна спојка за столб со ракохфат КМ 2062.

 

Производот се продава на парче.