РОЗЕТКА ЗА ЗАОБЛЕН РАКОХФАТ

Опис

Розетка за заоблен ракохфат КМ 2210.

 

Производот се продава на парче.