СПОЈКА ЗА СТОЛБ СО КОНЗОЛЕН РАКОХФАТ

СПОЈКА ЗА СТОЛБ СО КОНЗОЛЕН РАКОХФАТ

Боја: БРОНЗА

Опис

Спојка за столб со конзолен ракохфат КМ 2060.

 

Производот се продава на парче.