Опис

Столб со еден канал 40х40 КМ 158.
 Должина: 6м.