ФИКСНА СПОЈКА ЗА СТОЛБ СО РАКОХФАТ

Опис

Фиксна спојка за столб со ракохфат КМ 2061.

 

Производот се продава на парче.