TDV

АвтоСервис ТДВ се занимава со индустриско лепење и репарирање на оштетени делови.

– Индустриско лепење и репарирање на:

• Ладилници
• Интеркулери
• Алуминиумски Блокови
• Картери
• Разни видови пластики
• Фарови, држачи за фарови
• Ретровизори
• Резервоари за гориво
• Акумулатори
• Куќишта од филтри за воздух
• Рачки, кваки
• Пумпи за бензин
• Класично лепење и репарирање на разни предмети и делови

– Полнење на акумулатори

Лидер во користење на најсовремена индустриска програма и галантерија на лепила од ХЕНКЕЛ. Дојдете и уверете се!